Tỏi tươi nhiều nhánh loại 2

Tỏi tươi nhiều nhánh loại 2

Tỏi tươi nhiều nhánh loại 2

100.000đ / Kg80.000đ / Kg

Tỏi nhiều nhánh là vị thuốc quý và là loại đặc sản thường được mua về để làm quà biếu trong những dịp đặc biệt và là nguyên liệu tốt nhất để làm tỏi đen. 

Tỏi nhiều nhánh là vị thuốc quý và là loại đặc sản thường được mua về để làm quà biếu trong những dịp đặc biệt và là nguyên liệu tốt nhất để làm tỏi đen. 

Tỏi một nhánh QUẢNG NGÃI

800.000đ / Kg600.000đ / Kg

Tỏi tươi nhiều nhánh loại 2

100.000đ / Kg80.000đ / Kg

Tỏi nhiều nhánh loại 1

115.000đ / Kg95.000đ / Kg

Tỏi một nhánh loại 2

180.000đ / Kg140.000đ / Kg

Tỏi một nhánh loại 1

210.000đ / Kg160.000đ / Kg
Máy Làm Tỏi Đen